Kontorfellesskap for advokater

Skrevet

Vi har ledige kontorer i fine lokaler i Ravnkloa, sentralt i Trondheim. Vi søker etter en eller flere advokater som ønsker å leie kontor i kontorfellesskap. Andre tilknytningsformer kan også vurderes. Vi er i dag 6 advokater som bistår både privatpersoner og næringsliv innen et bredt saksfelt. For mer informasjon kan kontaktes advokat Knut G.

Generasjonsskifte

Skrevet

Utgangspunktet vil være at et generasjonsskifte skjer ved at en arvelaters dødsbo fordeles. Med mindre annet er bestemt av arvelater ved testament, følger fordelingen av eiendeler da av arveloven. Har du barn, er dette dine nærmeste arvinger, i tillegg til ektefelle eller samboer (hvis det er felles barn i samboerskapet). Dersom din datter eller sønn

Barn

Skrevet

Omsorg og oppdragelse av barn ligger som et viktig ansvar hos alle foreldre. Foreldre kan imidlertid ha behov for hjelp og bistand fra for eksempel det lokale barnevernet.Barnevernet har som en viktig samfunnsmessig oppgave å sikre at barn og unge får hjelp og omsorg når det foreligger forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet skal også bidra

Internasjonal barnebortføring

Skrevet

En internasjonal barnebortføring oppstår når en av foreldrene – uten samtykke fra den andre forelderen som har foreldreansvar – tar med sitt barn bort fra sitt hjemsted til et annet oppholdsland. Det er også barnebortføring når et barn holdes tilbake av forelderen i et annet landet etter ferier og lignende. Barn som er offer for