Om ERBE Advokatfellesskap

ERBE Advokatfellesskap gir bistand til næringsliv og privatpersoner. Firmaet har hovedkontor i Munkegata 66 E i Ravnkloa i Trondheim og tilbyr kontordager på avdelingskontoret i Rissa.

Advokatfirmaet ble etablert i 1997. Firmaet har i dag tre advokater.

Advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening (medlem DNA).

Det vil for de fleste oppdrag bli laget en formell oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen inneholder bl.a. avtalt timepris og en nærmere beskrivelse av det avtalte oppdraget.

Vi gir bistand innenfor en rekke forskjellige fagfelt, se nærmere beskrivelse om dette under fagfelt.

Vi tilbyr faglig bistand av høy kvalitet.

Vi bistår både med forebyggende rådgivning og bistand i saker hvor problemer har oppstått.

Alle våre advokater har god erfaring med prosedyre ved domstolene.

Samarbeidspartnere

Ta kontakt med oss i dag