Eiendomsforhold

Vi bistår i alle saker som omfatter eiendomsforhold.
Dette kan være bistand til kjøpekontrakt og oppgjør ved salg av eiendom eller tvist etter kjøp/salg av eiendom som omfattes av avhendingslovens regler. En overdragelse kan også omfatte odelslovens regler og en avklaring av odelsspørsmål før salg eller krav om odelsløsning etter at eiendommen er solgt.

Oppstår tvist om eiendomsgrenser eller rettigheter til veg eller liknende kan en tvist avgjøres i jordskifteretten.

Vi bistår også ved seksjonering og deling av eiendom, herunder etablering av sameievedtekter.

Kontakt oss om eiendomsforhold

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag