Advokat/partner Lise Skaaraas

Advokat Lise Skaaraas er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1997. Hun har sitt spesialområde innen forsikrings- og erstatningsrett, da hovedsaklig personskadeerstatning som følge av trafikkulykker, yrkesskader og skader som følge av uaktsomhet (ansvarssaker). Hennes kompetanse omfatter blant annet spørsmål om årsakssammenheng, erstatningsutmåling, samt at hun har lang erfaring med forhandlinger og rettsprosesser ved erstatningsoppgjør.

Hun har videre bred erfaring fra barnevern- og familiesaker, da spesielt barnefordeling, samt som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

Skaaraas har mangeårig erfaring med prosedyre og tvisteløsning og hun prosederer regelmessig sivile saker.

MOB 92 64 60 27

Utdanning

Cand jur ved Universitetet i Oslo 1997

Advokatbevilling 2008

Etterutdanning i regi av advokatforeningen

Erfaring

1997-1999 Jurist i trygdeetaten

2001-2010 Personskadekonsulent i Gjensidige Forsikring

2006-2008 Advokatfullmektig ved Juridisk avdeling i Gjensidige Forsikring

2010-2016 Advokat i Advokatene Christian Wiig & Co

2016- Advokat i Advokatfirmaet Erbe & Co DA

Fagområder

Personskadeerstatning som følge av trafikkulykker, yrkesskader, uaktsomhet (ansvarssaker) og vold (voldsoffererstatning), forsikringsrett, familierett, herunder barnefordeling og skifteoppgjør, barnevernrett, arverett, ,klagesaker for NAV, samt bistandsadvokat i straffesaker.

Ta kontakt med oss i dag