Familie og barn

Familie og barn

Ektefeller og samboere kan etablere avtaler (samboeravtale, ektepakt eller gjensidig testament) for å regulere sine økonomiske forhold når samlivet opphører. Når et ekteskap eller samboerforhold oppløses, oppstår spørsmål om fordeling av økonomi.

Barnefordeling
Dersom det ikke oppnås enighet ved utenrettslig megling om hvem barn ved samlivsbrudd skal bo hos og om samvær, kan det bli behov for bistand fra advokat.

Barnevern

Bekymring om barns omsorg kan foranledige at kommunens barnevernstjeneste iverksetter en undersøkelsessak, og det kan i alvorlige tilfeller aktualiseres tiltak mot foreldrenes vilje med omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem, eller i institusjon. Slike saker avgjøres av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker der advokater bistår partene.

Kontakt oss om familie-og-barn

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag