Konkurs- og gjeldsforhold

I næringsvirksomhet kan gjelden bli større enn hva bedriften klarer å betjene. Årsaken er ikke nødvendigvis dårlig forretningsførsel. Gjeldsproblemer kan skyldes uforutsette svingninger i markedet eller egne kunders gjeldsproblemer.

Dermed oppstår juridiske problemstillinger knyttet til videre drift og opptreden overfor kreditorer. Juridisk kompetanse kan være avgjørende ved utarbeidelse av forslag til gjeldsordning og dialog med fordringshavere.

Lokale domstoler benytter vår kompetanse ved oppnevnelse av bostyrer i konkurs. Erfaring fra disse saker kommer godt med ved henvendelser fra næringsdrivende som ønsker å unngå konkurs eller som vil begrense skadevirkningene av konkurs.

Kontakt oss om konkurs-og-gjeldsforhold

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag