Erstatning og forsikring

Erstatning

Dersom du har vært utsatt for en personskade som følge av en trafikkulykke, ulykke på arbeidsplassen (yrkesskade), skader som skyldes uaktsomhet eller skader som skyldes vold, vil du ofte ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap eller fra det offentlige.
Vårt kontor har lang erfaring med bistand i personskader som følge av trafikkulykker, yrkesskader, ansvarssaker og voldsoffererstatning.
Forsikringsselskapet dekker som regel utgiftene til advokat.

Forsikring

De fleste av oss har private forsikringer som dekker både sykdom og skade på person (f.eks. ulykkesforsikringer, uføreforsikringer, kollektive forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver o.l) og forsikringer som dekker skade på ting. Vårt kontor har lang erfaring med bistand i forbindelse med forsikringsoppgjør der selskapet avslår å utbetale forsikringen eller reduserer forsikringsutbetalingen, blant annet med klage til Finansklagenemnda.
Utgiftene til advokat med unntak av en egenandel kan ofte søkes dekket gjennom rettshjelpsforsikringer som mange av oss har knyttet til f.eks. innboforsikringen.

Kontakt oss om erstatning-og-forsikring

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag