Advokat/partner Knut G. Fallrø

Advokat Knut G. Fallrø er cand.jur ved Universitetet i Oslo 1990 med selskapsrett som spesialfag. Han har mangeårig erfaring fra offentlig virksomhet som forbrukerrådet, kemnerkontoret og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han har arbeidet som advokat siden 1998 og har vært partner i advokatfirmaet Erbe & Co Da siden våren 2001. Fallrø har vært ansatt i Trondheim kommune og har derfra erfaring med forhandlinger, grunnerverv og andre saker som gjelder fast eiendoms rettsforhold.

Fallrø har bred erfaring med fast eiendoms rettsforhold, blant annet med jordskiftesaker. Han har lang erfaring i forhold til reklamasjonssaker og omsetning av fast eiendom. Han bistår også i arv- og familiesaker som omfatter barnefordeling og skifte. Han har omfattende prosedyreerfaring.

MOB 924 25 349

Utdanning

Cand. jur ved Universitetet i Oslo 1990

Selskapsrett spesialfag og skatterett valgfag

Bedriftsøkonom BI 1982 - 84

Advokatbevilling

Erfaring

1990-1992 Forbrukerrådet

1992-1994 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

1994-1998 Trondheim kommune, Kemnerkontoret og Utbyggingskontoret

1998-2001 Advokatfirmaet Gjæver og Hegle, advokatfullmektig og advokat

2001- Advokat og partner i advokatfirmaet Erbe & Co DA.

Fagområder

Eiendomsoverdragelser, kontrakter, reklamasjonssaker, boligsalg, arbeidsrett, arv, familierett og generasjonsskifte samt barnevern. Jobber særlig med fast eiendoms rettsforhold herunder jordskifte samt prosedyre.

Ta kontakt med oss i dag