Bistandsadvokat

Bistandsadvokat har som oppdrag å ivareta fornærmedes og etterlattes eventuelle erstatningskrav og øvrige interesser i en straffesak. Som fornærmet vil man i alvorlige saker ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.

Kontakt oss om bistandsadvokat

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag