Bistandsadvokat

Bistandsadvokat har som oppdrag å ivareta fornærmedes og etterlattes eventuelle erstatningskrav og øvrige interesser i en straffesak. Som fornærmet vil man i alvorlige saker ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.

Kontakt oss om bistandsadvokat

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Roar Kjøsnes
TLF 73 87 41 02
MOB 970 04 555
E-post roar.kjosnes@erbe.no
Advokat/partner
Halvor Hjelm-Hansen
TLF 73 87 41 06
MOB 951 50 122
E-post hjelm-hansen@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag