Advokat/partner Roar Kjøsnes

Advokat Roar Kjøsnes er cand jur fra Universitetet i Oslo 1989. Han har med annet bakgrunn fra Trondheim kommune, Juridisk kontor. Han har mangeårig erfaring fra offentlig forvaltning herunder utbyggingssaker og saker relatert til plan- og bygningsloven. Roar Kjøsnes har vært ansatt advokat og har drevet egen praksis som partneradvokat siden 2003.

Roar Kjøsnes arbeider særlig med reklamasjon i forbindelse med avhendig av fast eiendom. Han har spesialkompetanse innen plan- og bygningsrett, herunder teknisk forskrift og reguleringsplaner, avhendingsloven og bustadoppføringslova. Han har også jobbet mye med naborettslige problemstillinger.

Roar Kjøsnes har omfattende prosedyreerfaring fra ovennevnte saksfelt.

TLF 73 87 41 02
MOB 970 04 555

Utdanning

Cand jur ved Universitetet i Oslo (selskapsrett spesialfag) 1989

Advokatbevilling

Erfaring

1989-1992 Juridisk konsulent Trondheim kommune avdeling byutvikling

1992-1999 Juridisk rådgiver juridisk kontor Trondheim kommune, rådmannen.

1999-2002 Ansatt advokat advokatfirmaet Gjæver, Hegle & Co. DA.

2002- Partneradvokat advokatfirmaet Erbe & Co. DA.

Fagområder

Reklamasjonssaker fast eiendom, eiendomsoverdragelser, kontrakter, naborett, erstatningsrett, jordskifte.

Ta kontakt med oss i dag