Advokat/partner Halvor Hjelm-Hansen

Advokat Halvor Hjelm-Hansen er cand jur fra Universitetet i Oslo 1989. Hjelm-Hansen har bakgrunn fra Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet. Han har mangeårig erfaring fra politi og påtalemyndighet. Hjelm-Hansen har hatt oppdrag som ekstraordinær fylkesnemndsleder ved Fylkesnemnda i Trøndelag (barnevernssaker). Han har vært advokat og partner i Advokatfirmaet Erbe & Co DA siden 2008.

Hjelm-Hansen arbeider særlig med eiendomsoverdragelser, reklamasjonssaker, arbeidsrett, arv og generasjonsskifte foruten barnerett og andre familierettslige spørsmål. Han er dessuten utnevnt som fast bistandsadvokat ved Fosen tingrett og behandler i denne forbindelse blant annet skadeserstatningsspørsmål. Fra 01.01.13 er Hjelm-Hansen oppnevnt leder på verv for spesialenheten for politisaker, etterforskningsavd. for Midt-Norge og Nord-Norge. Hjelm-Hansen har flere styreverv.

TLF 73 87 41 06
MOB 951 50 122

Utdanning

Cand jur ved Universitetet i Oslo (folkerett spesialfag) 1989

Semesteremne i Engelsk for Jurister 1989

Ekstra spesialfag: Interlegal rett 1991, Selskapsrett 1993

Advokatbevilling

Etterutdanning i regi av advokatforeningen

Erfaring

1989-1991 Juridisk konsulent i Utenriksdepartementets rettsavdeling

1992-1994 Juridisk konsulent i Samferdelsdepartementet

1994-1999 Påtalejurist i Trondheim/Sør-Trøndelag politidistrikt

1999-2008 Politiinspektør/enhetsleder i Politiets sikkerhetstjeneste

2003-2005 Kst. Statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatsembeter

2007-2008 Verv som fylkesnemndleder ved fylkesnemda i Trøndelag

2008- Advokat og partner i advokatfirmaet Erbe & Co. DA.

Fagområder

Eiendomsoverdragelser, kontrakter, reklamasjonssaker, boligsalg, arbeidsrett, arv, familierett og generasjonsskifte samt barnefordeling og barnevern. Bistandsadvokat i straffesaker.

Ta kontakt med oss i dag