Advokat/partner Eigil Erbe

Advokat Eigil Erbe er utdannet høyskolekandidat i økonomi ved Trondheim Økonomiske Høyskole og can. jur ved Universitetet i Oslo.

Han har jobbet innen offentlig forvaltning og som politifullmektig ved Uttrøndelag politikammer. Videre som advokat i Fokus Bank ASA hvor han var leder av juridisk avdeling fra 1989 til 1992. Advokat Eigil Erbe har vært privatpraksiserende advokat siden 1992 og grunnla i 1997 advokatfirmaet Erbe & Co. Da.

Advokat Erbe jobber innenfor en rekke fagfelt, herunder kontraktsrett og alle typer saker om fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk rådgivning, gjeldsforhandling, konkurs, arbeidsrett, erstatningsrett og familierett, arv og skifte. Han driver også eiendomsmegling.

Advokat Eigil Erbe har hatt en rekke styreverv og har erfaring som styreformann både i industriforetak og handelsbedrifter.

MOB 976 90 000
E-post erbe@erbe.no

Utdanning

Høyskolekandidat i økonomi ved Trondheim Økonomiske skole 1977

Cand jur ved Universitetet i Oslo 1985

Advokatbevilling

Etterutdanning i regi av advokatforeningen

Erfaring

1981-1982 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

1986-1988 Politifullmektig ved Uttrøndelag politikammer

1988-1992 Advokat og leder av juridisk avdeling i Fokus Bank ASA

1992-1997 Etablering av privat advokatpraksis

1997- Etablering av advokatfirmaet Erbe & Co. DA/partner

Fagområder

Advokat Eigil Erbe har erfaring fra et bredt juridisk saksfelt for både bedrifter og privatpersoner. Fagfelt han jobber innenfor er kontraktsrett og alle typer rådgivning, gjeldsforhandling, konkurs, arbeidsrett, erstatningsrett, familierett og arv/skifte. Han driver også eiendomsmegling.

Ta kontakt med oss i dag