Advokat/partner Daniel Lund

Har arbeidet som advokat i Trondheim siden 1990 og gir råd til private og næringsdrivende. Møter jevnlig for domstolene.

Bistår i saker om kontrakter, arv og skifteoppgjør, testament og samboeravtaler, skilsmisse, barn og familier, husleieforhold, arbeidsrett, skatterett, etablering av firma.

Gratis førstegangskonsultasjon.

TLF 73 87 41 07
MOB 994 25 131

Utdanning

Cand. jur ved Universitetet i Oslo 1975

Advokatbevilling

Etterutdanning i regi av advokatforeningen

Erfaring

1977-1985 Konsulent og førstekonsulent i skatteetaten i Oslo og Trondheim - skatt og merverdiavgift.

1981 Politifullmektig ved Uttrøndelag politikammer

1986-1987 Dommerfullmektig i Orkdal

1988-2013 Advokat og partner i advokatfirmaet Tapper & Co

2014- Advokat og partner i advokatfirmaet Erbe & Co DA.

Fagområder

Advokat Daniel Lund har erfaring fra et bredt juridisk saksfelt for næringsliv og privatpersoner og møter jevnlig for domstolene.

Ta kontakt med oss i dag